Document: 19
content

Page: 0

Meland/Skjenald samdrift består av 2 melandsgårder (Husby og Nygården) og Skjenald gård. Den daglige drifta er det Astri Husby, Anders Rian og Ole Oddvar Monsen som tar seg av -en representant fra hver gård. Steinar Gaustad er også sterkt involvert.

Vi bygde nytt robotfjøs fra sommeren 2006-september 2007 hvor vi gjorde veldig mye selv. En ny hverdag har vi fått med felles frokost og lunsj for både fjøs- og ysteriarbeidere.

Vi produserer 350 000liter melk og ca 12 000 kg kjøtt i året.

title

Page: 0
Samdrifta