Document: 11
content

Page: 0

Bildene til venstre viser gangen i produksjonen av Rokoll og Skjenald. Tilsetting av syrekultur vises ikke, men skjer 1 time time før løpetilsetting.

title

Page: 0
Produksjon av Rokoll og Skjenald