Document: 10
content

Page: 0

Åpen hver fredag: 10-17

Råbygdas første butikk var i langkammerset i trønderlåna i Nygården. Av den grunn så passer det nå bra at bygdas eneste "butikk" ligger nesten på det samme tunet.

Butikken i langkammerset ble flyttet mer sentralt i bygda etter hvert og kaltes for Wiggen. Den lå ved siden av benzenhusa.

I Nygårdsbua er det produkter fra flere lokale produsenter, ost fra Orkladal ysteri og annen gårsmat fra andre produsenter.

Vi lager fine gavepakninger som passer til dine ansatte, besøkende eller til bursdager o.l. Spør oss så tilpasser vi gaven til den prisen du ønsker. Sendingskorga/beiningskorga vår med gårdsmat kan anbefales.

Bua vår er en gavebutikk hvor det er mulig å få tak i unike gaver både av mat og ting/bruksting. Kjøp av håndverk er en investering. Det er produkter som koster mer, som gleder mange og som vi gjerne vil ha lenge

title

Page: 0
Nygårdsbua